Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Op. Dr. Ahmet TORKUT

Unvanı, Adı Soyadı: Op. Dr. Ahmet TORKUT

Doğum Tarihi/ Doğum yeri: 29.09.1958 Mersin

Email : opdrahmettorkut@gmail.com

Uzmanlığı: Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Medeni Durum: Evli

Yabancı Dil: İngilizce

Tıp Eğitimi: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık Eğitimi: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

Çalıştığı Kurumlar:

  • Mersin E Tipi Cezaevi Hekimi 1982-1984 (Mecburi Hizmet)
  • Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi AD Araştırma Görevlisi 1984-1991
  • 400 Yataklı Etimesgut Hava Hastanesi 1991-1992 (Askerlik Hizmeti)
  • Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Muayenahane Hekimi 1992-1997
  • İstanbul SSK Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Muayenahane Hekimi 1997
  • Serbest Muayenahane Hekimi İstanbul 1997-2011
  • Esteworld Plastik Cerrahi Hastanesi İstanbul 2011-2013
  • Medikal Park Gebze ve Fatih Hastaneleri 2011-2017
  • Serbest Muayenahane Hekimi İstanbul 2017-

 

YERLİ YAYINLAR

Blow-Out Kırıkları

G.Ü.T.F. Dergisi 1987

N.Baran, C.Çelebi, N.Özbaba, N.Soysal, A.Torkut

Double Opposing Z-Plasty ile Damak OnarımıSırasında Karşılaşılan Güçlükler

TPCD Dergisi 1993 Eylül

A.Torkut, E.Üstünsoy, M.Aydoğdu, A.Çanga, K.Coşkunfırat, Y.Türkgüven

 

YABANCI YAYINLAR

Growth potential of skin grafts and scars in growing individuals a long term follow-up

Plast. Reconstr. Surg. 1992 Feb

N.Baran, S.Çenetoğlu, K.Atabay, C.Çelebi, A.Torkut

Urethral advancement versus free skin graft or  preputial vascularized flap for distal hypospadias repair in circumcised papients

Plast. Reconstr. Surg. 1992 Feb

N.Baran, S.Çenetoğlu, K.Atabay, C.Çelebi, A.Torkut

A new design for glanular triangular flap technique: ‘’W’’ flap.

Prevention of the glanular stricture formation

Plast. Reconstr. Surg. 1992 Feb

S.Çenetoğlu, K.Atabay, N.Baran, C.Çelebi, A.Torkut

A New Glandular Flap Design for Hypospadias

Plast. Reconstr. Surg. 1997 Mar

A.Torkut, K.Coşkunfırat

Double Reversing Z-Plasty for correction of transverse facial cleft.

Plast. Reconstr. Surg. 1997 Mar

A.Torkut, K.Coşkunfırat

Elevation of Deeply Located Vascular Structures in Order to Facilitate end-side Anastomosis.

Plast. Reconstr. Surg. 1991 Jun

C.Çelebi, K.Atabay, S.Çenetoğlu, A.Torkut

Results of reconstructionwith free forearm flap following laryngopha

ryngo-oesophageal resection.

J Laryngol Otol 1997

İ.Akın, A.Torkut, E.Üstünsoy, G.Taşkoparan, A.Gürzümar

 

KONUŞMACI OLDUĞU TOPLANTILAR

1/3 Distal hipospadias onarımında uriner diversiyonun yeri ve önemi

1993 TPRECD Kongresi, İstanbul

‘’Double Opposing Z-Plasty’’ ile damak onarımı sırasında karşılaşılan güçlükler

1993 TPRECD Kongresi, İstanbul

Mandibular rekonstrüksiyonda fibula

1995 Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği Kongresi, İstanbul

Serbest önkol flebiyle farinks arka duvarı ve ösefagus rekonstrüksiyonu

1994 TPRECD Kongresi, Ankara

1995 Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği Kongresi, İstanbul

Hipospadias tedavisinde yeni bir glanuloplasti tekniği

1994 TPRECD Kongresi, Ankara

Mastektomi sonrası meme rekonstrüksiyonunda TRAM flep

1994 Meme Sempozyumu, Adana

1994 TPRECD Kongresi, Ankara

Serbest önkol flebiyle penis rekonstrüksiyonunda yeni bir flep tasarımı

1994 TPRECD Kongresi, Ankara

1995 Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği Kongresi, İstanbul (Poster)

1995 TPRECD Kongresi, Girne, Kıbrıs (Poster)

‘’Transverse Facial Cleft’’ onarımında ‘’Double Reversing Z-PLasty’’ yöntemi

1995 TPRECD Kongresi, Girne, Kıbrıs

‘’Z-Glanuloplasty’’ tekniği ile onarılan hipospadias olgularının geç dönem değerlendirilmesi

1995 TPRECD Kongresi, Girne, Kıbrıs

Yağ enjeksiyonu uygulamaları

2000 TPRECD Kış Sempozyumu, Mavrovo, Makedonya

Kapalı rinoplastide ‘’Doğurtma Tekniği’’

2013 Acıbadem Günleri