You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Yükleniyor...

Sürdürülebilirlik

MONOGRUPPE olarak bu dünyanın bize sunduğu her türlü kaynağı kullanırken özenli davranmayı dünyaya, çevreye, insanlığa, gelecek kuşaklara ve kendimize duyduğumuz saygının bir yansıması olarak görüyoruz.

Bu bağlamda MONOGRUPPE olarak çalışanlarımıza insan onuruna yakışan çalışma ortamı sunmak, müşterilerimize koşulsuz müşteri mutluluğu ilkesiyle hizmet vermek, operasyonlarımızın çevreye olan etkisini en aza indirmek ve çevre dostu uygulamalara imza atmak, sosyal ve çevresel alanlarda olumlu etki sağlamak, toplumsal gelişimi destekleyen projeleri sivil toplum ve kamu ortaklığında hayata geçirmek, çalışanlarımızın gönüllülüğünü desteklemek sürdürülebilirlik çalışmalarımızın ana hatlarıdır.

Çalışmalarımızı şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışı ile hayata geçiriyor, tüm süreçlerde iç ve dış paydaşlarımızın katılımlarını önemsiyoruz.

Sürdürülebilirlik iş stratejilerimizin ve faaliyetlerimizin yapılandırılmasında önceliğimizdir. Sosyal ve çevresel performans ölçümlerimizde ortaya çıkan eksik veya yetersiz alanlarda düzenleyici aksiyon planları ile adımlarımızı tanımlayıp, sürekli iyileştirme hedefi ile çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Gücümüz müşterilerimizdir.

Sizin için ne yapabiliriz?