You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Yükleniyor...

Performans Yönetimi

MONOGRUPPE’de performans yönetimi sistemi, hedef belirleme, hedef takibi, ara dönem ve sene sonu değerlendirmeleri ile aksiyon ve geri bildirim süreçlerinden oluşur.

Hedefimiz, kurum hedeflerinin, tüm yönetim seviyelerine yaygınlaştırılması, çalışanların performanslarının ortak ilkeler çerçevesinde objektif olarak yönetilmesi ve performansta en üst seviyenin yakalanmasıdır.

Performans yönetiminde ilk etapta şirket yönetim kurulu yıllık stratejik hedefleri belirler; devamında şirketin en üst seviyesinden en alt seviyesine kadar hedef yayılımı yapılır.

Her sene başında yöneticiler ve çalışanlar arasında gerçekleştirilen hedef belirleme görüşmesi ile, çalışanların yıllık hedefleri belirlenir. Bu hedeflere ait çalışmalar yıl içerisinde izlenir ve gereken durumlarda düzeltici önlemler alınır.

Sene sonu hedefleri belirlendikten sonra yöneticiler çalışanları ile performans değerlendirme ve geri bildirim görüşmesi gerçekleştirirler.

Bu görüşme ile çalışanın performansının iyileştirilmesi için yapılması gerekenler tespit edilip çalışanın eğitim ve gelişim planlaması düzenlenmektedir. Performans sonuçları, çalışanların gelecek dönem ücretlerinin belirlenmesinde de etkin bir role sahiptir.

Sizin için ne yapabiliriz?